Privacy Statement Edwin & Julia

Inleiding

EDWIN & JULIA neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een

veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke

gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy

Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw

persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. 

Hoe gebruikt EDWIN & JULIA jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor EDWIN & JULIA persoonsgegevens over jou

verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens EDWIN & JULIA voor dat specifieke doel

gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de

gegevens door EDWIN & JULIA worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles

gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de

dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst

gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

MarketingDoeleinde: Direct marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,

Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social

media account, User ID, Bestelgeschiedenis,

Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Affiliate marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,

Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social

media account, User ID, Bestelgeschiedenis,

Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,

Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social

media account, User ID, Bestelgeschiedenis,

Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Retargeting

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,

Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social

media account, User ID, Bestelgeschiedenis,

Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,

Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social

media account, User ID, Bestelgeschiedenis,

Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Behavioural targeting

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,

Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social

media account, User ID, Bestelgeschiedenis,

Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Loyaliteitsprogramma

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,

Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social

media account, User ID, Bestelgeschiedenis,

Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: A/B testing

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Account aanbieden

Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord,

User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord,

User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Chatfunctie

Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord,

User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Beveiliging van gegevens

Gegevens: Elektronische identificatiegegevens

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit

doeleinde

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde: Marktonderzoek

Gegevens: Surfgedrag, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer,

Gegevens over het gedrag

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgt EDWIN & JULIA jouw persoonsgegevens?

EDWIN & JULIA heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat

EDWIN & JULIA gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Gegevens zijn

verkregen door aan klant en prospect gelieerde partijen welke, met toestemming van

eigenaar, over de gegevens mogen beschikken. Dit zijn veelal directe adviseurs en/of

intermerdiairs.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal

rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je

de persoonsgegevens wilt zien die bij EDWIN & JULIA over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot

inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar

aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een

verzoek hiertoe doen bij EDWIN & JULIA. Je kunt verzoeken dat EDWIN & JULIA je gegevens wijzigt, verbetert,

aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om EDWIN & JULIA te verzoeken de verwerking van je

persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van EDWIN & JULIA of een

derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van EDWIN & JULIA te verkrijgen. EDWIN & JULIA zal deze verstrekken

in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare

digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere

aanbieder onderbrengen.

Geautomatiseerde verwerking

In alle gevallen waarin er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van

persoonsgegevens een besluit over jou genomen wordt, heb je het recht ons te vragen om

dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. Je mag ons altijd jouw standpunt over

dat besluit laten weten, of ons laten weten dat je het niet eens bent met onze beslissing.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw

toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden

geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het

kan zijn dat EDWIN & JULIA je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door EDWIN & JULIA

Een verzoek kan verstuurd worden naar contact@edwinjulia.com. EDWIN & JULIA zal je verzoek zo

snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat EDWIN & JULIA een dergelijk

verzoek heeft ontvangen. Indien EDWIN & JULIA je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven

waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Verwerkers

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst

tussen jou en EDWIN & JULIA

Externe adviseurs

Het kan zijn dat EDWIN & JULIA verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij,

bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

EDWIN & JULIA kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw gegevens,

wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Op basis van

je profiel is het mogelijk dat jij een aangepaste prijs aangeboden krijgt voor de producten of

diensten van EDWIN & JULIA. In alle gevallen van geautomatiseerde besluitvorming heb je de rechten

zoals opgenomen in de paragraaf “Wat zijn jouw rechten”.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt EDWIN & JULIA ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van EDWIN & JULIA

worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van

je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden

opgeslagen. De cookies die via de website van EDWIN & JULIA worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat

of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’

hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook

vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device

fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy

Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop EDWIN & JULIA je gegevens

gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar contact@edwinjulia.com. Ook als je een klacht

hebt over de manier waarop EDWIN & JULIA jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar

contact@edwinjulia.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde

nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de

Autoriteit Persoonsgegevens.